Μια από τις αισθητικές ανησυχίες που συχνά απασχολούν τόσο τα παιδιά όσο και τους ενήλικες είναι τα υπερβολικά προεξέχοντα αυτιά που ξεχωρίζουν πολύ από το κεφάλι. Έχει διαπιστώθει ότι αυτό μπορεί να έχει δραστικό αντίκτυπο στην αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση του ατόμου. Ίσως κανένα άλλο φυσικό χαρακτηριστικό δεν “φωνάζει” για την πλαστική χειρουργική του προσώπου περισσότερο από τα αφεστώτα ώτα. Τα παιδιά, θύματα σκληρών ψευδώνυμων όπως το “Dumbo” ή το “Mickey Mouse” είναι οι πιο πιθανοί υποψήφιοι για ωτοπλαστική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτή η χειρουργική επέμβαση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία, εφόσον τα αυτιά έχουν φτάσει σε μέγεθος πλήρους ανάπτυξης. Επίσης ακόμη και αν τα αυτιά είναι μόνο ελαφρά παραμορφωμένα, η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε κακή προσαρμογή στο σχολείο. Είναι συχνά επιθυμητό το χειρουργείο να πραγματοποιείται πριν τα παιδιά ξεκινήσουν το σχολείο, γύρω στην ηλικία των 5 με 6 ετών.

Η απόκρυψη των αυτιών πίσω από τα μακρυά μαλλιά ή διαφόρων ειδών καπέλα και σκουφάκια δεν αποτελεί λύση του προβλήματος . Η ωτοπλαστική μειώνει την απόσταση στην οποία εκτείνονται τα αυτιά από το κεφάλι και τα προεξέχοντα ώτα δεν αποτελούν πλέον σημείο εστίασης της εμφάνισής σας.

Στα πλαίσια της ωτοπλαστικής είναι ανάγκη να αναφερθούμε όχι μόνο στη διόρθωση των αφεστώτων ώτων αλλα και σε άλλες δυσμορφίες των αυτιών όπως είναι η σμίκρυνση των μεγάλων αυτιών, η αποκατάσταση απλασίας πτερυγίου ωτός(μικρωτία ή ανωτία), τα πεταχτά λοβία, η μεγάλη κόγχη του πτερυγίου του αυτιού. Τέλος, υπάρχουν και άλλες δυσμορφίες των πτερυγίων των αυτιών, οι οποίες μπορούν να διορθωθούν με την κατάλληλη για την κάθε περίπτωση χειρουργική τεχνική, οπως τα σχισμένα από σκουλαρίκια λοβία αυτων, τα cup ears τα telephone ears κτλ.

Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται με γενική αναισθησία στα παιδιά και συνήθως τοπική αναισθησία στους ενήλικες. Διαρκεί περίπου μια ώρα και σε καμία περίπτωση δεν είναι απαραίτητη η διανυκτέρευση στο νοσοκομείο. Η επέμβαση ξεκινά με μια τομή ακριβώς πίσω από το αυτί, στην φυσική πτυχή όπου το αυτί συνδέεται με το κεφάλι. Μέσω της μικρής αυτής τομής στο πίσω μέρος του αυτιού αποκολλάται ο χόνδρος από το δέρμα και κατόπιν λυγίζεται προς τα πίσω στην επιθυμητή θέση. Παράλληλα μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάλογα με το πρόβλημα αφαίρεση τμήματος της κόγχης ή αδυνάτισμα (scoring) του χόνδρου βελτιώνοντας την πτύχωση των αυτιών. Ο Πλαστικός Χειρουργός θα αφαιρέσει τις απαραίτητες ποσότητες χόνδρου και δέρματος που απαιτούνται για να επιτευχθεί το σωστό αποτέλεσμα. Μετά την επίτευξη του επιθυμητού σχήματος, ο χειρουργός θα εφαρμόσει ράμματα για να στερεώσει το αυτί έως ότου επέλθει επούλωση. Παρόλο που οι πτυχές και οι συσπάσεις των αυτιών χρησιμεύουν για την συγκέντρωση και τον εντοπισμό ηχητικών κυμάτων, η χειρουργική επέμβαση ρουτίνας για την αποκοπή ή την αναμόρφωση των αυτιών δεν θα προκαλέσει αξιοσημείωτη αλλαγή στην ακοή.

Η χειρουργική επέμβαση στα αυτιά μπορεί να προσφέρει μια πραγματική συναισθηματική ώθηση, εκτός από τα αισθητικά της οφέλη. Αμέσως μετά την επέμβαση τοποθετούνται μαλακοί επίδεσμοι στα αυτιά όπου παραμένουν για μερικές ημέρες. Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν κάποια ήπια ενόχληση. Ο ασθενής πρέπει να ξαπλώνει σε ημικαθιστή θέση και να κοιμάται ανάσκελα και όχι στο πλάι, ώστε να μην πιέζονται τα πρόσφατα χειρουργημένα αυτιά και να μην παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία του αίματος, πράγμα απαραίτητο για την καλή επούλωση. Τα ράμματα αφαιρούνται σε δύο περίπου εβδομάδες,ενώ το τελικό και επιθυμητό αποτέλεσμα είναι άμεσα ορατό.